پروژه ها

پروژه های مسافربر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

بزرگ نمایی
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

بزرگ نمایی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

بزرگ نمایی
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

بزرگ نمایی
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

بزرگ نمایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ( سوهانک )

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ( سوهانک )

بزرگ نمایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

بزرگ نمایی
دانشگاه آزاد اسلامی استاد فرشچیان

دانشگاه آزاد اسلامی استاد فرشچیان

بزرگ نمایی
بیمارستان امیر اعلم

بیمارستان امیر اعلم

بزرگ نمایی
بیمارستان صدر به آفرین

بیمارستان صدر به آفرین

بزرگ نمایی
مجتمع تجاری آیسان

مجتمع تجاری آیسان

بزرگ نمایی
باغ تالار دانیال زمانی

باغ تالار دانیال زمانی

بزرگ نمایی
سازمان برق منطقه ای تهران

سازمان برق منطقه ای تهران

بزرگ نمایی
CTC- راه آهن اهواز

CTC- راه آهن اهواز

بزرگ نمایی
مسکونی - مهندس محامد

مسکونی - مهندس محامد

بزرگ نمایی
آسیا سازه

آسیا سازه

بزرگ نمایی
خوابگاه شهید شهریاری

خوابگاه شهید شهریاری

بزرگ نمایی
شرکت سرمایه گذاری ساتا

شرکت سرمایه گذاری ساتا

بزرگ نمایی
ساران
لیزینگ مشرق زمین

لیزینگ مشرق زمین

بزرگ نمایی
برج موج

برج موج

بزرگ نمایی
برج پاپلی

برج پاپلی

بزرگ نمایی
مسکونی - مهندس محمدزاده

مسکونی - مهندس محمدزاده

بزرگ نمایی
مسکونی - مهندس جباری

مسکونی - مهندس جباری

بزرگ نمایی
مجتمع مسکونی نیاوران

مجتمع مسکونی نیاوران

بزرگ نمایی
مسکونی - مهندس باباخانی ، مرزداران

مسکونی - مهندس باباخانی ، مرزداران

بزرگ نمایی