دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
5 دستگاه آسانسور مسافربر ساختمان آموزش دانشگاه

بیشتر بدانید

دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
8 دستگاه آسانسور مسافر در دانشکده ها و خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی

بیشتر بدانید

دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
23 دستگاه آسانسور - بازسازی و سرویس و نگهداری

بیشتر بدانید

باغ تالار دانیال زمانی
باغ تالار دانیال زمانی
3 دستگاه آسانسور مسافربر 13نفره

بیشتر بدانید

مهندس محامد-دربند
مهندس محامد-دربند
2 دستگاه آسانسور مسافربر گیرلس در 12 توقف

بیشتر بدانید

شرکت آسیاسازه - ولنجک
شرکت آسیاسازه - ولنجک
4 دستگاه آسانسور مسافربر گیرلس ویتور

بیشتر بدانید

برج پاپلی
برج پاپلی
باز سازی مجتمع اداری پاپلی

بیشتر بدانید