مدیرعامل

مدیرعامل شرکت بهفر آسانبر : مهندس محمود عرب زاده ، فارغ التحصیل کارشناسی برق ( قدرت)  دارای بیش از 40 سال سابقه  در مدیریت صنایع  برق  و آسانسور و مدیریت در سازمان انرژی اتمی ایران وشرکت های تابعه و دیگر دوایر دولتی ، مدیر اجرایی پروژه های صنعتی ، عضو اتحادیه صنایع برق و الکترونیک ، عضو رسمی سندیکای صنایع آسانسور و انجمن تولیدکنندگان هستند.

رزومه مدیرعامل - مهندس محمود عرب زاده :

  • فارغ التحصیل رشته برق - قدرت ، از دانشکده فنی اصفهان
  • دارای 38 سال سابقه فعالیت در صنایع برق و آسانسور
  • مدیریت خدمات فنی در سازمان انرژی اتمی ایران
  • عضو رسمی سندیکای آسانسور و پله برقی ایران از شروع تا کنون
  • عضو رسمی اتحادیه کشوری صنعت آسانسور و پله برقی ایران از شروع تا کنون
  • عضو رسمی انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی ایران از شروع تا کنون
  • عضو اتحادیه برق و الکترونیک از سال 1365 تا کنون
  • رئیس هیئت مدیره شرکت چند منظوره تکاپو از سال 1376 تاکنون
  • مدیرعامل اسبق شرکت آسانسور بهفخر از سال 1377 تا 1391
  •  مدیرعامل فعلی شرکت آسانسور بهفر از سال 1391 تا کنون