نوسازی آسانسور های قدیمی

آسانسور تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی است که مورد استفاده تمامی گروههای سنی قرار گرفته و عمومی ترین وسیله جابجائی عمودی در جهان است . با نگاهی گذرا به وضعیت آسانسورهای منصوبه در کشور ، این نکته به خوبی مشهود می شود که بیشتر از 3/1 آسانسورهای کشور دارای عمر بیش از 15 سال
می باشند . حال با نداشتن برنامه راهبری سرویس و نگهداری برای بسیاری از آسانسورهای کشور و یا سرویس و نگهداری غیراصولی و مهمتر از همه عدم آشنائی بسیاری از افراد و شرکت های نسل دوم با سیستم های قدیمی کار شده در 15 سال پیش به راحتی به وضعیت بغرنج آسانسورهای قدیمی کشور پی می بریم .
یک آسانسور کامل باید سه قابلیت مهم داشته باشد :
•    ایمنی ( قابلیت کنترل وتنظیم پارامترهای کنترلی دارای تائیدیه های تست نمونه )
•    اطمینان ( طراحی مهندسی دقیق در انتخاب و ساخت قطعات و تجهیزات مطابق با استانداردهای EN-81 و مقررات ملی ساختمان)
•    عملکردمناسب (نصب و مونتاژ صحیح ، جهت راحتی و آرامش استفاده کنندگان و زیبایی داخلی کابین)
بازسازی باعث می شود بدون تغییرات وسیع و گسترده در سیستم آسانسور ، آنها را با مدرن ترین تجهیزات روز مجهز نمود و آرامش ، آسایش ، زیبائی و راحتی را هدیه گرفت .